top of page

תחשוב חיובי?!

ניסוי שהיה כך היה: הגישו לקבוצת נבדקים מגזין סטנדרטי ונתנו להם משימה: לספור כמה תמונות מופיעות במגזין. פשוט נכון? זמן מוקצב: 10 שניות ..! כמה מהם הצליחו? ומה המשותף לאלו שהצליחו? ומה עם אילו שממש לא היו קרובים?

התשובה נמצאת בשאלה המקדימה ששאלו את הנבדקים לפני שהם ניגשו למשימה. החוקרים שאלו את הנבדקים: איך אתם מעריכים את סיכויי ההצלחה שלכם?? • מחצית מהנבדקים השיבו: סיכויים נמוכים! אין סיכוי, אני לא חושב שאוכל, בלתי אפשרי, אין מצב. • מחצית מהנבדקים השיבו: סיכויים גבוהים! אני חושב שזה אפשרי, זה אפשרי, דיי בקלות. אתם כבר יכולים לנחש כי הנבדקים שהעריכו את סיכוייהם כגבוהים הצליחו יותר! למעשה -81% אחוזים מהם הצליחו להגיע למס' המדויק של התמונות ואילו רק (28%) מהנבדקים שהעריכו את סיכויי ההצלחה שלהם כנמוכים הצליחו להגיע לתשובה הנכונה.

הערה למנהלות, למנהלים ולהורים שביננו אחד התפקידים המשמעותיים ביותר שלנו הוא לגבש תפיסת מסוגלות עצמית ואמונה ביכולת אצל העובד. עוד על זה בפוסט נפרד... אבל איך זה יכול להיות? היו להם רק 10 שניות.. אז ככה..: בעמוד הרביעי של המגזין הופיעה בגדול הכותרת הבאה: הפסיקו לספור! במגזין זה יש 48 תמונות! הנבדקים שבאו בגישה חיובית למשימה הצליחו לזהות את הרמז ואילו הנבדקים שבאו בגישה שלילית למשימה פיספסו את הרמז. קסם?? תחשוב חיובי ויהיה חיובי??? לא בדיוק ואני פחות בענייני מיסטיקה אבל..!!!. מחקרי מוח ממזמן כבר מגלים שאנחנו ניגשים למשימה בגישה שלילית משתחרר במוח הורמון הלחץ- קורטיזול ופוגע בתפקודים הקוגנטיבים שלנו ולעומת זאת שאנו ניגשים למשימה בגישה חיובית רמת הקורטיזול יורדת, הדופמין עולה ואנחנו יותר חדים, יותר בתשומת לב, יותר מרוכזים ומכאן גם יותר מצליחים. גישה חיובית משפרת ביצועים! אז Mind your attitude .. והערה ניהולית אחרונה: כמנהלות ומנהלים עלינו לחשוב כל העת איך אנו יוצרים אקלים חיובי גם בתקופה של חוסר וודאות.Comentários


bottom of page