top of page

8 פרקטיקות למחוברות עובדים: פרקטיקה מס' 6 # מנהיגות משתפת


רוצים עובדים מחוברים? שתפו אותם, התייעצו איתם, שאלו לדעתם לפני שאתם מקבלים החלטה. תנו משקל משמעותי לדעה של העובדים שלכם. מחקרים רבים מצאו ששיתוף עובדים בתהליכי קבלת החלטות מביא לעלייה בפיריון העבודה, אווירה טובה, מחזק מוטיבציה ומחוברות עובדים ובשורה התחתונה מייצר רווחיות גבוה יותר. מה הסיבה? הנה 3 סיבות טובות במיוחד: 🎯כי ככה נקבל החלטה טובה יותר: תהליך קבלת החלטות נתרם ממגוון של דעות ותפיסות. מי אמר יצירתיות? וכי לעובדים שנמצאים בשטח יש מידע ונתונים חשובים שעשויים לתרום לקבל החלטה מושכלת יותר .חוכמת הקבוצה תמיד תהיה רבה יותר מחוכמת היחיד. 🎯בגלל ההערכה: שאנחנו משתפים את העובדים שלנו הם מרגישים, מוערכים. נחשבים, הדעה שלהם חשובה ותורמת. שרואים אותי כתורם ומשמעותי אני מתמלא מוטיבציה ומתאמץ יותר. 🎯בגלל האחריות והמחויבות: כי שאנחנו מתחשבים ברעיונות של העובדים שלנו ומקבלים החלטה ליישם את חלקם, המחויבות והאחריות להטמעה ולביצוע בשטח זורמת באופן טבעי. אנשים ייקחו אחריות ליישום רעיונות ופתרונות שהם היו שותפים להם.

אז.. שתפו את העובדים שלכם לגבי האסטרטגיה הארגונית בימים אלו, שאלו מה יכול לעזור להם לעבוד הכי טוב מהבית או מכל מקום אחר בו הם עובדים, צרו שולחנות עגולים(כן גם בזום) ושאלו איך מתמודדים עם דאגות? ואיך כדאי לשמור על תקשורת טובה גם שמפוזרים? ואיך_________? כמנהלות ומנהלים אתם לא צריכים שיהיו לכם את כל התשובות. אתם כן צריכים לשתף ולשאול.ולגבש יחד עם העובדים שלכם את הדרך הכי נכונה לכם כצוות. כארגון. אז שואלת מה דעתכם?


מנהיגות-משתפת
מנהיגות-משתפת


Opmerkingen


bottom of page