• אורי ארליך

ייעוץ ופיתוח ארגוני

מהו ייעוץ ופיתוח ארגוני?

ייעוץ ופיתוח ארגוני מתייחס לכלל התהליכים שנועדו להביא את הארגון לידי צמיחה והצלחה ארגונית.

בתהליך ייעוץ ארגוני הראיה הינה הוליסטית. מתבוננים על הארגון כשלם והתפיסה היא שהתערבות ייעוצית ביחידה אחת בארגון תשפיע ותהדהד על הארגון כולו.

מהו תפקידו של היועץ הארגוני?

תפקידו של היועץ הארגוני הוא לסייע לארגון להשיג מטרותיו באפקטיביות ויעילות תוך זיהוי ואבחון צרכים משתנים של הארגון ושל הסביבה ובאמצעות ניהול השינוי. לרוב היועץ הארגוני "נקרא" לארגון על מנת לפתור בעיה, כגון נטישת לקוחות, או מצבים של חוסר שביעות רצון לקוחות, אי עמידה ביעדי הארגון, מוטיבציה נמוכה, יחידות ארגוניות בעלות תפוקה נמוכה, כפילות בתחומי אחריות ועוד.

שלבים בתהליך הייעוץ ארגוני:

תהליך ייעוץ ופיתוח ארגוני מתחלק לשלושה שלבים עיקריים:

שלב האבחון: מטרת שלב האבחון היא לאסוף מידע שיסייע ליועץ להבין את הבעיה של הארגון ולהסיק מסקנות על סמך המידע שנאסף.

בשלב זה היועץ נכנס לארגון ולומד אותו. נפגש עם אנשי מפתח, לומד את המבנה הארגוני, תהליכי עבודה, נותן את הדעת לאקלים ולאווירה הארגונית, לתפיסות רווחות בקרב עובדי הארגון לקיומו או היעדרו של חזון, לתרבות הארגונית הפורמאלית והבלתי פורמאלית ועוד.

בשלב זה היועץ הארגוני ישאל שאלות כגון:

 • מהי מטרת הארגון?

 • באיזה מידה הארגון מצליח להשיג את המטרה?

 • איזה מוקד של בעיה התהליך היעוץ אמור לפתור?

 • מדוע נדרשת התערבות ייעוצית דווקא עכשיו?

 • מה נעשה בעבר?

 • מה יחשב כהצלחה? ועוד שאלות רבות

כלים שכיחים לשלב האבחון: בדרך כלל שלב האבחון מתבצע באמצעות מתודות מתחום הפיתוח הארגוני הכוללות, ראיונות, תצפיות, שאלונים, סקרים ארגוניים, בחינת מסמכים ארגוניים וכו'.

שלב הצגת ממצאי האבחון והמלצות: בשלב זה היועץ הארגוני מציג את ממצאי האבחון להנהלת הארגון בדגש על נושאים לשימור ונושאים לשיפור תוך חלוקה קטגוריאלית לנושאים אותם בחן במסגרת תהליך האבחון. לצד הממצאים נהוג להציג גם המלצות לטווח קצר והמלצות לטווח ארוך וזאת בהתייחס לכל נושא שנמצא כבר שיפור.

שלב ההטמעה: בשלב זה מתבצע תהליך השינוי הלכה למעשה וההמלצות מיושמות בפועל.

נושא קרדינאלי לשלב ההטמעה הוא היכולת לרתום מנהלים ועובדים לתהליך שכן ללא תמיכת ההנהלה והעובדים השינוי לא יצלח.

כלים שכיחים לשלב ההטמעה: בד"כ כדי להטמיע את ההמלצות ואת השינוי הרצוי בשלב ההטמעה נשתמש בכלים כגון סדנאות, אימון אישי, צוותי עבודה, צוותי היגוי אסטרטגים, ייעוץ אישי וחניכת מנהלים ועובדים, תקשור השינוי ועוד.

פעילויות שכיחות בעולמות הייעוץ והפיתוח הארגוני:

 • הגדרת חזון ויעדים

 • שינוי מבנה ארגוני

 • פיתוח צוותים

 • תהליכי הערכה ומשוב

 • ניהול השינוי

 • אימון אישי למנהלים

 • ייעוץ אישי

 • פיתוח קריירה

 • LinkedIn
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Facebook - White Circle