• אורי ארליך

"מה שאינני מעריך – אינני מנהל"


אחד הכלים הפשוטים וה"זולים" ביותר להנעה של עובדים ולשיפור ביצועים הוא תהליך הערכה ומשוב.

הכוונה היא לתהליך מובנה ושיטתי אחת לחצי שנה או שנה, שבמסגרתו ניתנת הזדמנות למנהל להעריך את העובד ולתת לו משוב כמנוף לתיאום ציפיות, שימור ושיפור ביצועים.

אין הכוונה לשיחות מסדרון בסגנון" עבודה טובה" או למיילים בסגנון "יופי". שיחות מסדרון ומיילים, הנם כלים חשובים העומדים לרשות המנהל אך הם כשלעצמם אינם מספקים.

על תהליך המשוב להיות מובנה, שיטתי ומבוסס על הערכת ביצועים ומדידה של העובד בהתאם לקריטריונים קבועים המייצגים תפקוד והצלחה בתפקיד.

תהליך המשוב הינו משימה מורכבת הדורשת מיומנות רבה עם זאת, לרוב תהליך זה אינו מקבל את תשומת הלב הראויה ופעמים רבות מנהלים נמנעים מלהקדיש לו זמן. הסיבות לכך נעוצות, בין השאר, בערך הפרקטי המועט שמנהלים מייחסים למשוב. כמו כן, מנהלים רבים רואים בתהליך המשוב סיטואציה לא נעימה ומביכה ולכן הם פעמים רבות מבקשים להימנע ממנה.

משוב הוא אחד הכלים הניהוליים החשובים והעוצמתיים ביותר שעומדים לרשות המנהל.

נחלק את התהליך לשניים:

הערכה- זהו תהליך מקדים למשוב במסגרתו מזהים ומדרגים את אפקטיביות הביצוע, של העובד הן באופן אבסולוטי והן ביחס לקריטריונים הנדרשים בתפקיד.

בתהליך של הערכה המנהל אומד עד כמה העובד השיג את היעדים שהוגדרו לו, האם יש פער וכיצד ניתן ונדרש לגשר על הפער בביצועים.

משוב-בתהליך של משוב המנהל משקף לעובד את הערכתו ושביעות רצונו מתפקודו בדגש על ביצועיו ביחס לדרישות התפקיד ועמידה ביעדים.

על מנת שתהליך המשוב יהיה אפקטיבי ומניע לפעולה יש לוודא כי:

 • מדדי הערכת התפקיד צריכים להיות שקופים לעובד-מומלץ לבצע עם העובד כבר בכניסה לתפקיד ובהמשך אחת לתקופה קבועה, תיאום ציפיות ושיקוף של הקריטריונים להערכה אלה יכולים לשמש עבור העובד כעוגן וכאמות מידה לביצועים. "אמור לי כיצד הנך נמדד ואומר לך כיצד תתנהג".

 • יש לתת אפשרות לעובד להתכונן למשוב ולהעריך בעצמו את ביצועיו בתקופה החולפת ולהציע פעולות לשיפור כפעילות מקדימה לשיחת המשוב.

 • יש להעריך ולמשב על התנהגויות הניתנות לשינוי ולא על תכונות אישיות קבועות

 • לצד כל קריטריון מוערך יש להציג דוגמא התנהגותית מחזקת כך שהערכה תקבל רלוונטיות ותוקף חזקים יותר.

 • מומלץ להשתמש בשיטות הערכה ומשוב שונות כגון: הערכת עמיתים, הערכת כפופים , הערכה עצמית וזאת כדי להגדיל את תוקף הערכה.

 • על המשוב להוות כלי אופרטיבי – בעקבותיו יש להגדיר תוכנית עבודה לשימור ושיפור ביצועים לתקופה הבאה לרבות מטרות, יעדים ולוח זמנים לביצוע. אלו כמובן צריכים להתבצע בשיתוף מלא עם העובד על מנת לרתום אותו לתהליך ולייצר אצלו מחויבות.

 • תהליך ההערכה והמשוב צריך להיות רציף כלומר הערכה ומשוב נוכחיים צריכים להתבצע ביחס להערכה ומשוב קודמים ולזהות שיפור, תקיעות ומגמות.

בהצלחה! נשמח ללוות אתכם בתהליך הערכה ומשוב לעובדים ומנהלים. צרו קשר: 052-62-62-920

בהצלחה! נשמח ללוות אתכם בתהליך הערכה ומשוב לעובדים ומנהלים.

צרו קשר: 052-6262920

 • LinkedIn
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Facebook - White Circle