• אורי ארליך

מחויבות ארגונית


בעידן בו נושא שימור עובדים הוא כה חשוב בארגונים וכי ידוע שלגייס עובד חדש עולה פי 6 מלשמר עובד קיים, מנהלי משאבי אנוש רבים מתלבטים בשאלה:

מדוע דווקא עובדים מסוימים מגלים נאמנות ומחויבות כלפי מקום העבודה? ואיך משפיעים על רמת המחויבות של העובדים?

המושג "מחויבות ארגונית", מייצג קשר בין עובד לבין ארגון ומתאר את התנהגויותיו ואת תחושותיו של עובד ביחס לארגון.

עובד בעל רמת מחויבות ארגונית גבוהה הינו עובד הנשאר עם הארגון לטוב ולרע, עובד שמפגין נוכחות מרבית בעבודה, עובד במשך יום שלם, מגן על נכסיה של החברה, הינו שותף למטרות החברה ומתאמץ על מנת להשיגן .

אין ספק כי ארגונים מבקשים לגייס ולשמר עובדים בעלי מחויבות ארגונית גבוה.

כיצד והאם ניתן לנבא את מידת המחויבות הארגונית של עובד פוטנציאלי?

נמצא כי התאמה בין עובד לארגון מהווה גורם מנבא למידת המחויבות של העובד: (לויתן 2013):

התאמה ערכית, התאמה בזהות, התאמה לצרכים-

  1. התאמה ערכית- גורם המבוסס על מידת ההתאמה בין ערכי העובד לבין האפשרות להגשים ערכים אלו באמצעות מימוש היעדים והמטרות של הארגון.

  2. התאמה בזהות- גורם המבוסס על מידת ההתאמה בין הדימוי העצמי והזהות של העובד לבין האפשרות לבטא את הללו בארגון.

  3. התאמה לצרכים- גורם המבוסס על מידת ההתאמה בין צורכי העובד לבין יכולת הארגון לספק צרכים אלו. עובד שיחוש שהארגון מספק את צרכיו יגלה מחויבות גבוהה לארגון. צורכי העובד הינם שונים ומגוונים וכוללים: (א.) תגמול חומרי (ב). הערכה ומשוב (ג.) אפשרויות קידום (ד.) התפתחות מקצועית (ה) אתגר ,(ו) תחושת שייכות וביטחון (ז) תחושה של תרומה ומשמעות לארגון ולקהילה ועוד. כמובן שהגורמים קשורים זה לזה.

נמצא כי, ככל שתהיה התאמה גבוהה יותר בין העובד לארגון בהתייחס לשלושת הממדים (זהות / ערכים/ צרכים) תוחלת החיים של העובד בארגון ומידת המחויבות הארגונית שלו יהיו גבוהים יותר.

לכן, בבואנו לגייס עובדים חשוב לבדוק את התאמה בין העובד לארגון. לא רק התאמה לתפקיד ולמנהל הישיר או העקיף, לתרבות הארגונית. אלא התאמה בזהות ובערכים וביכולת הארגון לספק את צרכי העובד.

איך בודקים התאמה בין עובד לארגון?

פשוט שואלים! במהלך הראיון האישי ובנוסף לתשאול בהתייחס לתחומי ידע מקצועיות וניסיון, נשאל גם על הערכים של העובד, מה חשוב לו? מה היה רוצה להשיג בארגון? מה מניע אותו? כעובד? כאינדיבידואל? .

בהצלחה! ונשמח לעמוד לרשותכם בתהליך. צרו קשר: 052-62-62-920.

אורי 052-6262920

  • LinkedIn
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Facebook - White Circle