top of page

ייעוץ אישי ואימון מנהלים

ארגז כלים אישי למנהל

אימון אישי וייעוץ למנהלים.png

מנהל נדרש להניע את העובדים שלו לביצועים גבוהים תוך כדי איזון בין דרישות הארגון לבין צורכי העובדים ולעיתים רבות גם בזמנים של שינוי ואי וודאות. 
לעיתים חווית הניהול מלווה בבדידות מסוימת. לא תמיד יש את מי לשתף ולהתייעץ על דילמות ואתגרים.
תהליך אימון אישי מותאם לצרכים ולאתגרים הספציפיים איתם המנהל מתמודד:

team (1) הנעת ממשקים.png

הנעת ממשקים

time-management ניהול עצמי.png

ניהול עצמי

הנעה ומחוברות עובדים.png

הנעה ומחוברות עובדים

target הובלת הצוות ליעדים.png

הובלת הצוות ליעדים

tag (1) מיצוב ניהולי.png

מיצוב ניהולי

שלבי תהליך הייעוץ האישי

pattern איזורי נוחות ניהוליים.png
puzzle.png
solution.png
chart.png
זיהוי חוזקות.png

1

3

2

4

5

זיהוי חוזקות
 

הגדרת מטרות
ותוצאות רצויות

גיבוש תוכנית
להתפתחות ניהולית 

 

זיהוי אזורי
נוחות ניהוליים

הטמעת התוכנית להתפתחות ניהולית

הגדרת מטרות ותוצאות רצויות
נגדיר יחד את המצב הרצוי ונסמן מה יחשב כהצלחה.  

1

זיהוי חוזקות
נזהה את חוזקות המנהל, את היתרונות היחסיים שיעזרו לו להשיג את המטרות: להניע את עצמו,  את עובדיו ואת  שותפי התפקיד.

2

זיהוי אזורי נוחות ניהוליים
נזהה דפוסי התנהגות או חשיבה מעכבים, נכיר במחיר של היצמדות לאזורי הנוחות. 

3

גיבוש תוכנית להתפתחות ניהולית 
בשלב זה נגבש יחד ACTION ITEMS  להשגת המטרות והתוצאות הרצויות, בדגש על שימוש בחוזקות ומודעות לאזורי הנוחות המעכבים.

4

הטמעת התוכנית להתפתחות ניהולית
לאורך הליווי ניישם את הצעדים שגיבשנו להשגת התוצאות הרצויות, נבחן דילמות ונתרגל סימולציות

5

"מנהלים לא נולדים הם מתפתחים"

מפגשי הייעוץ האישי מאפשרים למנהל לרכוש את התפיסות והכלים שיעזרו לו להצליח בתפקיד. 

התהליך רלוונטי למנהלים בשלבים שונים: תפקיד ניהולי ראשון, מעברים בין תפקידים, בעת צורך לנהל שינוי,  לבנות או לפתח צוות חדש/ וותיק, או פשוט צורך להתחזק ולהתפתח.

אורי מלווה אותי במסגרת תוכנית ניהול אישי. אורי בעלת אישיות נפלאה וקורנת , חייכנית , נעימה , משרה רוגע ופתיחות לדבר על הכל .ברמה המקצועית אורי הקנתה לי כלים להיות מנהל טוב יותר ודרכי ניהול שהותאמו לי אישית .

מוטי סיני, מנהל מחלקה עיריית תל אביב

bottom of page