top of page

מן המדיה

האם כדאי לשפר את החולשות שלנו או להשקיע בחוזקות שלנו?

מיינדסט עם שלומי חסטר-
התפתחות אישית להתמקד בחוזקות שלך!

כלים פרקטיים לפיתוח חוסן אישי וארגוני

מנטורים בסלון עם הילל קוברובסקי - פיתוח חוסן מנטלי כתנאי להצלחה אישית ועסקית

כלים פרקטיים למחוברות  עובדים גם מרחוק

וובינר מחוברות עובדים בנורמלי החדש
יחד עם ד"ר גווין סאס 

לשכפל את ההצלחות שלנו גם ליום הבא

חקר הצלחה

כלים פרקטיים לחיזוק מחוברות העובדים בארגון

וובינר מחוברות עובדים

וובינר-מחוברות-עובדים
bottom of page